Ultradźwięki - podczas zabiegu wykorzystuje się drgania mechaniczne o częstotliwości 800- 24000 kHz. Zjawiska występujące w tkankach ludzkich poddanych działaniu ultradźwięków są bardzo różne w zależności od miejsca ich stosowania. Dużą "dźwiękochłonność" wykazuje tkanka nerwowa, mniejszą mięśniowa, a najmniejszą z racji swojej zwartej struktury tkanka tłuszczowa. Podstawowym efektem działania ultradźwięków na tkanki jest działanie mechaniczne zwane "mikromasażem", a spowodowane jest wahaniem ciśnień w przebiegu fali dźwiękowej. Również bardzo ważną składową ich działania jest wpływ na biochemię tkanek, prowadzący do ich lepszego utleniania.

Zabiegi ultradźwięków mają działanie:

  • przeciwbólowe
  • zmniejszające napięcie mięśniowe
  • rozszerzające naczynia krwionośne
  • hamujące procesy zapalne
  • likwidujące tzw. ostrogi piętowe
  • powstawanie związków aktywnych biologicznie
  • wpływ na enzymy ustrojowe
  • hamowanie układu współczulnego
  • przyśpieszenie wchłaniania tkankowego
  • wyzwalanie substancji histamino podobnych

Ultradźwięki w wodzie - Podczas zabiegu wykorzystuje się drgania mechaniczne o częstotliwości 800-24000 kHz, aby zwiększyć efektywność zabiegów wykorzystuje się pośrednictwo wody, która jest najlepszym ośrodkiem rozchodzenia się fali dźwiękowej. Zabiegi ultradźwięków w wodzie wykonuje się np. w przypadkach reumatoidalnego zapalenia stawów ręki czy stopy.