Oferta zabiegowa ośrdoka rehabilitacyjno-leczniczego Nestor w Muszynie

Polski Związek Niewidomych Ośrodek Leczniczo- Rehabilitacyjny im. kpt. Jana Silhana w Muszynie jest uprawniony do organizowania następujących turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: nr OR/14/4/22 ważny do 13 kwiecień 2025 r.

Wykonujemy zabiegi:

 • usprawniająco - rekreacyjnydla osób niepełnosprawnych:
 • z dysfunkcją narządu ruchu,
 • z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z dysfunkcją narządu wzroku,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • z cukrzycą,
 • ze schorzeniami układu oddechowego,
 • kobiety po mastektomii,
 • ze schorzeniami neurologicznymi,
 • ze schorzeniami układu pokarmowego,
 • z przewlekłymi chorobami wątroby,
 • ze schorzeniami laryngologicznymi,
 • ze schorzeniami reumatycznymi,
 • z alergią,
 • ze schorzeniami dermatologicznymi,
 • nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością,
 • specjalistyczny z innym programem – w zakresie orientacji przestrzennej Dla osób niepełnosprawnych:z dysfunkcją narządu wzroku.

Polski Związek Niewidomych Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny im. kpt. Jana Silhana w Muszynie nr OD/12/0016/22 ważny do 4 czerwca 2025 r. uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

 • z dysfunkcją narządu ruchu,
 • z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu wzroku,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • z cukrzycą,
 • ze schorzeniami układu oddechowego
 • z dysfunkcją narządu słuchu
 • z chorobą psychiczną
 • z padaczką
 • kobiety po mastektomii
 • z alergią
 • z chorobami narządów wydzielania wewnetrznego
 • z chorobami neurologicznymi
 • z chorobami reumatycznymi
 • z chorobami układu krwiotwórczego
 • z chorobami układu moczowo - płciowego
 • z chorobami układu pokarmowego
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • ze schorzeniami dermatologicznymi
 • ze schorzeniami kręgosłupa
 • ze schorzeniami laryngologicznymi
 • ze skoliozą
 • z przewlekłymi chorobami watroby
 • z wadami postawy
 • z przewlekłym zapaleniem trzustki
 • z zaburzeniami głosu i mowy
 • z zaburzeniami psychoruchowymi (ADHD)

na następujące turnusy rehabilitacyjne:

 • usprawniająco- rekreacyjny
 • szkoleniowy – z programem z zakresu orientacji przestrzennej dla osób niewidomych,
 • nauki samodzielnego funkcjonowania z niepełnosprawnością
 • szkoleniowy ( kurs komputerowy, nauka jezyka obcego)
 • psychoterapeutyczny rozwijający zaiteresowania i uzdolnienia (malarskie, poetycko - recytatorskie, muzyczne)