Prąd diadynamiczny są to prąd niskiej częstotliwości powstaje w wyniku nałożenia na prąd stały impulsów prądu zmiennego. Impuls jest kształtu sinusoidalnego o różnych jakościach (DF, MF, CP, LP, RS). Można je stosować pojedynczo lub w różnych kombinacjach. Wykazują one silne działanie przeciwbólowe i przekrwienie, zmniejszające napięcie mięśni, przyspieszają resorbcję. Mają zastosowanie w leczeniu zespołów bólowych, w chorobie zwyrodnieniowej stawów, nerwobólach, stanach po urazach narządu ruchu, chorobach naczyń obwodowych, w niedowładach.