PZN OL-R NESTOR w Muszynie

Zaprasza do składania ofert w związku z ogłoszonym Zapytaniem Ofertowym.

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i montażu windy oraz budowy szybu windowego
w budynku PZN OL-R NESTOR przy ul. Lipowej 4 w Muszynie.

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Funduszu Dostępności – „Dostępność Plus„.

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do składania ofert na dołączonych załącznikach


Termin składania ofert: 29.12.2023 do godz. 14.00


Osobiście lub na adres:

Polski Związek Niewidomych

Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny

im. kpt. Jana Silhana

33-370 Muszyna, ul. Lipowa 4

NIP- 734-10-81-635